Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

 • 2

  Khóa học
 • 323

  Học viên
 • 3

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khóa học của giảng viên Nguyễn Tiến Dũng


Hướng dẫn sử dụng RPKI thực hiện xác thực thông tin trong hoạt động định tuyến

 • 6 Bài giảng
 • 0
Tên khóa học: Hướng dẫn sử dụng RPKI thực hiện xác thực thông tin trong hoạt động định tuyến Đối tượng đào tạo: Các kỹ sư quản trị mạng của các ISP, tổ chức, doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, CQNN, các thành viên địa chỉ (IP member)… Yêu cầu…

Miễn phí

Chi tiết

Hướng dẫn quy hoạch kết nối liên mạng đa hướng (Multi-Homing)

 • 4 Bài giảng
 • 0
Tên khóa học: “Hướng dẫn quy hoạch kết nối liên mạng đa hướng (Multi-homing)”. Đối tượng đào tạo: Các kỹ sư quản trị mạng của các doanh nghiệp, tổ chức, các trung tâm dữ liệu, CQNN, các ISP… Yêu cầu đầu vào với học viên: Có kiến thức cơ bản về…

Miễn phí

Chi tiết