Warren Finch

Warren Finch

Mr. Warren Finch - Senior Network Analyst / Technical Trainer at APNIC
 • 1

  Khóa học
 • 240

  Học viên
 • 0

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Warren is an experienced consultant and trainer with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Skilled in Windows, Cisco IOS, Virtualisation, Technical Support, and User Training.

Areas of Interest:
BGP, IPv6, Securing Internet Routing (RPSL, RPKI, BMP), Network Security, Automation and Orchestration, Scripting, SDN, Defensible Security Architecture, Network Monitoring, Mitre ATT&CK Matrix, Open source software.
 

###########################################

Warren là một nhà tư vấn và đào tạo giàu kinh nghiệm, hoạt động lâu năm trong ngành công nghệ thông tin và dịch vụ. Ông có kỹ năng chuyên sâu về Windows, Cisco IOS, Ảo hóa, Hỗ trợ Kỹ thuật và Kỹ năng đào tạo. 

Lĩnh vực nghiên cứu
BGP, IPv6, Securing Internet Routing (RPSL, RPKI, BMP), Network Security, Automation and Orchestration, Scripting, SDN, Defensible Security Architecture, Network Monitoring, Mitre ATT&CK Matrix, Open source software.

 

Khóa học của giảng viên Warren Finch


Webinar: Đảm bảo an toàn định tuyến với RPKI (Securing Internet Routing with RPKI)

 • 5 Bài giảng
 • 2 giờ 5 phút
Đối tượng/Target audiences: - Thành viên địa chỉ Internet Việt Nam. - IP, ASN Members in Viet Nam . Yêu cầu đầu vào: - Học viên có kiến thức cơ bản về hệ thống mạng và tài nguyên Internet. - Học viên có kiến thức về IP Routing (đặc biệt là…

Miễn phí

Chi tiết