Đại cương về giao thức IPv6

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

-Nắm được đặc điểm nguyên hoạt động của giao thức IPv6 và những giao thức liên quan.

- Phân loại các loại địa chỉ IPv6 và kỹ thuật chuyển đổi IPv6

Giới thiệu khóa học


Tổng quan:

IPv6 là thế hệ tiếp theo của IPv4, ngoài việc khắc phục tình trạng cạn kiệt địa chỉ của IPv4 thì giao thức này còn cung cấp những tính năng nâng cao, tăng cường bảo mật và tối ưu hoạt động. Hiện nay các hệ thống mạng, đặc biệt là Internet đã dịch chuyển sang IPv6 rất mạnh mẽ vì thế việc trang bị kiến thức về IPv6 là điều rất cần thiết và cần thực hiện sớm.

Nội dung khóa học này giới thiệu những tính năng, đặc điểm và nguyên lý hoạt động của giao thức IPv6 giúp các bạn nắm những kiến thức quan trọng nhất của IPv6, làm tiền đề để nghiên cứu các giao thức, dịch vụ khác liên quan đến IPv6 phục vụ cho công tác triển khai, chuyển đổi và vận hành các hệ thống.

Đối tượng:

Sinh viên, kỹ sư mạng, chuyên viên CNTT các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Yêu cầu:

- kinh nghiệm vận hành khai thác hệ thống mạng.
-Hiểu nguyên tắc hoạt động bản của IPv4 và giao thức định tuyến.
 

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Tổng quan về giao thức IPv6 Học thử
  • Bài 2: Kiến trúc của giao thức IPv6 Học thử
  • Bài 3: Các loại địa chỉ IPv6 Học thử
  • Bài 4: Giao thức ICMPv6 và các hoạt động thực tế
  • Bài 5: Các giải pháp chuyển đổi sang IPv6

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
542 học viên 11 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%