Giải pháp ngăn chặn Spam Email

  • (1 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Các bạn sẽ hiểu rõ hơn về các hình thức tấn công qua hệ thống thư điện tử.

Giới thiệu khóa học


Nội dung chính:

  1. Hệ thống thư điện tử (Email)
  2. Các mối đe dọa trong giao thư điện tử
  3. Email Authentication
  4. Giải pháp SPF
  5. Giải pháp DKIM
  6. Giải pháp DMARC

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Trí
640 học viên 4 khóa học

Chức danh: Chuyên viên nhóm DNS.

Nơi công tác: Phòng Kỹ Thuật - Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Bằng cấp: Kỹ sư ĐTVT (Bách Khoa Đà Nẵng), 

Chứng chỉ: LPIC-1

Kinh nghiệmĐã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong triển khai, quản trị, vận hành hệ thống DNS quốc gia. Triển khai các giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn cho hệ thống DNS như: DNSSEC, DNS Anycast, IPv6,...

Học viên đánh giá

4
1 Đánh giá

0%

100%

0%

0%

0%

truong phat son

Cung cấp kiến thức cơ bản tạm ổn, tham số ?all trong phần spf giải thích chưa rõ ràng lắm, cần cho thêm vd của 1 số bản ghi spf kèm giải thích để học viên tham khảo.