Giải pháp ngăn chặn Spam Email

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Các bạn sẽ hiểu rõ hơn về các hình thức tấn công qua hệ thống thư điện tử.

Giới thiệu khóa học


Nội dung chính:

  1. Hệ thống thư điện tử (Email)
  2. Các mối đe dọa trong giao thư điện tử
  3. Email Authentication
  4. Giải pháp SPF
  5. Giải pháp DKIM
  6. Giải pháp DMARC

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Trí
102 học viên 2 khóa học

Tên giảng viên: Nguyễn Văn Trí

Chức danh: Trưởng nhóm quản mạng.

Nơi công tác: Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Bằng cấp: Kỹ sư ĐTVT (Bách Khoa Đà Nẵng)

Chứng chỉ: LPIC-1

Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế, quản trị, vận hành hệ thống DNS/DNSSEC quốc gia.

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác

DNS cơ bản

Miễn phí