Sự tiến hóa của kiến trúc mạng doanh nghiệp & Datacenter (Phần 2)

06/05/2021

Bài viết này mang đến cho các bạn một cái nhìn tổng quan về những gì đã và đang xảy ra đối với kiến trúc…

Sự tiến hóa của kiến trúc mạng doanh nghiệp & Datacenter (Phần 1)

06/05/2021

Bài viết này mang đến cho các bạn một cái nhìn tổng quan về những gì đã và đang xảy ra đối với kiến trúc…

Lịch sử phát triển và xu hướng tương lai của mạng cố định

05/05/2021

Mạng cố định băng rộng đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực liên…

So sánh những điểm tối ưu của IPv6 so với IPv4

05/05/2021

Giao thức IPv4 và IPv6 có rất nhiều khác biệt, nhiều người đã quá quen thuộc với IPv4 nên thường khó chấp nhận giao thức…

MUD (Manufacturer Usage Descriptions) trong bảo mật IoT

14/10/2020

Bảo mật IoT luôn là mối quan tâm hàng đầu với nhiều tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CNTT cũng như chính phủ các…

Chuyển đổi IPv6 mô hình tham chiếu kết hợp tái cấu trúc mạng lưới, dịch vụ

14/10/2020

Ngày 13/05/2020, Cục Bưu điện Trung ương phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) triển khai Hội nghị tập huấn Mô hình tham…