MUD (Manufacturer Usage Descriptions) trong bảo mật IoT

14/10/2020

Bảo mật IoT luôn là mối quan tâm hàng đầu với nhiều tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CNTT cũng như chính phủ các…

Chuyển đổi IPv6 mô hình tham chiếu kết hợp tái cấu trúc mạng lưới, dịch vụ

14/10/2020

Ngày 13/05/2020, Cục Bưu điện Trung ương phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) triển khai Hội nghị tập huấn Mô hình tham…

Ứng dụng IPv4aaS trong truyền tải dữ liệu IPv4 multicast qua hạ tầng IPv6.

13/10/2020

Nếu như trước đây, khi việc triển khai IPv6 chưa thật sự phổ biến,