Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

 • 1

  Khóa học
 • 174

  Học viên
 • 0

  Đánh giá trung bình

Giới thiệu

Ông Nguyễn Minh Hải hiện đang phụ trách quản trị hệ thống mạng DNS Quốc gia và hệ thống trạm trung chuyển Internet Quốc gia (VNIX). Với 8 năm làm việc trong lĩnh vực quản trị hệ thống mạng.

Đồng thời xuyên suốt với 4 năm thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn IPv6 trực tiếp/trực tuyến cho các cán bộ CNTT của các doanh nghiệp Việt Nam, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố Trung ương.

Ông đã từng tham gia nhiều diễn đàn công nghệ, diễn đàn chính sách và hội nghị quốc tế như: APRICOT meeting, APIX meeting, APNIC ...

Khóa học của giảng viên Nguyễn Minh Hải


"Kỹ thuật định tuyến Mutihome và phương án kết nối VNIX"

 • 5 Bài giảng
 • 0
Khóa học dành cho các chuyên viên, quản lý mạng của các đơn vị  nhằm giúp củng cố cũng như trang bị thêm kiến thức về BGP Multi-Homing và Peering, phục vụ trong việc khai thác, vận hành, xử lý sự cố hệ thống tại đơn vị.

Miễn phí

Chi tiết