Hướng dẫn quy hoạch kết nối liên mạng đa hướng (Multi-Homing)

  • (1 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể nắm vững các kiến thức về kết nối đa hướng, có khả năng quy hoạch, triển khai giải pháp kết nối đa hướng phù hợp cho hệ thống mạng của mình.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Hướng dẫn quy hoạch kết nối đa hướng cho hệ thống mạng” nhằm trang bị, đào tạo cho học viên khái niệm về kết nối đa hướng, các vấn đề cần quan tâm trong kết nối đa hướng, các mô hình triển khai kết nối đa hướng cho 1 hệ thống mạng.


Tên khóa học:

“Hướng dẫn quy hoạch kết nối liên mạng đa hướng (Multi-homing)”.

Đối tượng đào tạo: Các kỹ sư quản trị mạng của các doanh nghiệp, tổ chức, các trung tâm dữ liệu, CQNN, các ISP…

Yêu cầu đầu vào với học viên:

Có kiến thức cơ bản về network (~ CCNA).

Có kiến thức cơ bản về giao thức định tuyến liên mạng BGP.

Nội dung khóa học

  • 1. KHÁI NIỆM KẾT NỐI ĐA HƯỚNG & CÁC VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG KẾT NỐI ĐA HƯỚNG Học thử
  • 2. SỬ DỤNG GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN THỰC HIỆN KẾT NỐI ĐA HƯỚNG Học thử
  • 3. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI, CẤU HÌNH CÁC MÔ HÌNH KẾT NỐI ĐA HƯỚNG & KIỂM TRA KẾT NỐI ĐA HƯỚNG Học thử
  • Q&A Học thử

Thông tin giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng
318 học viên 2 khóa học

Học viên đánh giá

3
1 Đánh giá

0%

0%

100%

0%

0%

Nguyễn Văn Huy

Rất thiết thực. Xin cảm ơn

Khóa học khác