Hướng dẫn sử dụng RPKI thực hiện xác thực thông tin trong hoạt động định tuyến

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể nắm vững khái niệm về RPKI; có thể đăng kí xác thức RPKI (tạo bản ghi ROA) cho tài nguyên địa chỉ của mình; thực hiện cấu hình xác thức RPKI trên thiết bị định tuyến của mình nhằm đảm bảo an toàn thông tin định tuyến.

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Hướng dẫn sử dụng RPKI thực hiện xác thực thông tin trong hoạt động định tuyến” nhằm trang bị, đào tạo cho học viên các kiến thức cơ bản về RPKI; sự cần thiết phải triển khai RPKI; cách thức đăng kí xác thực RPKI, cách thức cấu hình xác thực RPKI trên thiết bị định tuyến. 


Tên khóa học:

Hướng dẫn sử dụng RPKI thực hiện xác thực thông tin trong hoạt động định tuyến

Đối tượng đào tạo:

Các kỹ sư quản trị mạng của các ISP, tổ chức, doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu, CQNN, các thành viên địa chỉ (IP member)…

Yêu cầu đầu vào với học viên:

Có kiến thức cơ bản về network (~ CCNA).

Có kiến thức cơ bản về hạ tầng khóa công khai (PKI)

Có kiến thức cơ bản về giao thức định tuyến liên mạng BGP.

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Nguyễn Tiến Dũng
325 học viên 2 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%