Kiến trúc, công nghệ IoT và giải pháp tích hợp IPv6

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Với khóa học này bạn sẽ hiểu được:

  • Sự đa dạng của hệ sinh thái IoT
  • Những mô hình kiến trúc và công nghệ liên quan đến IoT
  • Tại sao IPv6 thỏa mãn được những yêu cầu phát triển IoT
  • Những giải pháp công nghệ đã được phát triển nhằm tích hợp IPv6 với IoT.
  • Xu hướng hội tụ và phát triển của IoT trong tương lai

Giới thiệu khóa học


IoT là lĩnh vực rất đa dạng, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng, ... chính vì thế có rất nhiều công nghệ, nền tảng và giải pháp. Không có một mô hình thống nhất cho IoT nên các giải pháp công nghệ IoT bị phân mảnh và không tương thích nhau. Các tổ chức, liên minh đã và đang tìm giải pháp chung cho lĩnh vực này, có nhiều mô hình được đưa ra để tham chiếu. Bên cạnh đó việc chuẩn hóa công nghệ liên quan IoT để có thể tích hợp giao thức IPv6.

Khóa học này trình bày hiện trạng vấn đề, các cố gắng xây dựng kiến trúc và phát triển công nghệ giúp IoT & Internet phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. 

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Tổng Quan Các Công Nghệ IoT Học thử
  • Bài 2: Đặc Tính Quan Trọng Của IPv6 Với IoT
  • Bài 3: Những Giải Pháp Tích Hợp IPv6 Cho IoT

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
1566 học viên 17 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%