Hướng dẫn thực hành giao thức OSPF

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Nội dung các bài LAB cung cấp những cấu hình thường được áp dụng nhất trong thực tế, giúp các bạn có thể vận dụng vào việc triển khai, vận hành hệ thống của đơn vị mình.

Giới thiệu khóa học


Đây là bài hướng dẫn cách cấu hình các tính năng của giao thức định tuyến OSPF trên Router Cisco nhằm củng cố kiến thức lý thuyết về OSPF.

Nội dung chính gồm 12 bài LAB cấu hình từ cơ bản đến nâng cao.

Nội dung khóa học

  • Những bài LAB cơ bản Học thử
  • Những bài LAB nâng cao

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
1499 học viên 17 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%