Đặc tính, phân loại và so sánh các giao thức định tuyến

 • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu được nguyên tắc và phân loại từng giao thức
 • Nắm được ưu, nhược điểm và giải thích tại sao nên áp dụng các giao thức định tuyến nào đó trong hệ thống
 • Giúp chọn lọc loại giao thức phù hợp với đơn vị của mình
 • Giúp vận hành tốt và xử lý nhanh chóng các sự cố

Giới thiệu khóa học

Giao thức định tuyến là thành phần quan trọng trong tất cả các hệ thống mạng nên việc nắm rõ các giao thức này sẽ giúp quy hoạch, khai báo, vận hành và xử lý sự cố các hệ thống.
Bài viết sẽ giới thiệu đặc điểm, nguyên tắc hoạt động, phân loại của từng giao thức định tuyến. Minh họa một số trường hợp áp dụng và giải thích lý ưu, nhược điểm của mỗi loại.


Yêu cầu đầu vào:

- Có kiến thức cơ bản về mạng
- Nắm được một số đặc điểm của quá trình định tuyến

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu về giao thức định tuyến Học thử
 • Bài 2: Đặc điểm và hạn chế của định tuyến tĩnh Học thử
 • Bài 3: Giới thiệu IGP & EGP, Distance vector, Link state, Path vector, Classfull và Classless Học thử
 • Bài 4: Giới thiệu đặc tính của các giao thức định tuyến
 • Bài 5: Cơ chế phòng chống loop của từng giao thức định tuyến Học thử
 • Bài 6: Đánh giá tổng kết sự khác biệt giữa các giao thức Học thử

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
1499 học viên 17 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%