Internet Security

Tham gia khóa học

Thời kỳ Internet đang trên đà phát triển bùng nổ đã tạo ra nhiều cơ hội cho tội phạm mạng, những kẻ tìm cách khai thác các lỗ hổng trong mạng, máy chủ và hệ thống CNTT nói chung. Hiểu được vấn đề đó, VNNIC xây dựng khóa học này nhằm cung cấp những kiến thức, giải pháp về an toàn an ninh mạng và các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến an ninh mạng.

Tham gia khóa học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức hữu ích về an toàn an ninh mạng, áp dụng trong công việc và cuộc sống để ngăn ngừa, phòng chống các nguy cơ tấn công mạng và những vấn đề liên quan đến an ninh thông tin, góp phần xây dựng môi trường Internet an toàn, lành mạnh

Giảng viên

Đăng ký học

Học phí

Miễn phí