BGP - Nguyên lý hoạt động và hướng dẫn cấu hình

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn những nội dung chính sau:

- Nắm được đặc điểm và nguyên lý hoạt động của giao thức BGP.
- So sánh, đánh giá BGP với một số giao thức khác.
- Giới thiệu một số lệnh cấu hình cho BGP.

Giới thiệu khóa học


BGP là giao thức định tuyến chính của mạng Internet. BGP cũng được áp dụng trong các công nghệ quan trọng như MPLS VPN, VXLAN EVPN ... Đối với các đơn vị sử dụng IP độc lập và Multi-homing thì việc triển khai BGP là bắt buộc. 

Có thể nói giao thức BGP rất quan trọng đối với tất cả các hệ thống mạng hiện nay. Việc làm quen và làm chủ giao thức này thực sự can thiết đối với các chuyên viên hoặc chuyên gia mạng nào.

 

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Tổng quan về giao thức BGP Học thử
  • Bài 2: Cấu hình BGP cơ bản Học thử
  • Bài 3: Các thuộc tính của BGP và quy trình lựa chọn Route
  • Bài 4: Giao thức BGP nâng cao
  • Bài 5: Kiểm tra cuối khóa

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
1499 học viên 17 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%