Giao thức OSPF toàn tập

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học, các học viên có thể nắm được:

- Đặc điểm kỹ thuật, kiến trúc bản tin, cách thức hoạt động của giao thức OSPF

- Cấu trúc Area, các loại bản tin, quá trình trao đổi thông tin, phân loại Router, LSA Type 

- Hướng dẫn khai báo cơ bản nhất đối với OSPF và các lệnh kiểm tra sau khai báo

Giới thiệu khóa học


OSPF là giao thức định tuyến nội vùng (IGP) được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, chính vì thế việc nắm vững kiến thức OSPF rất quan trọng đối với tất cả những ai làm trong lĩnh vực mạng máy tính.

Ngoài ra kiến thức về OSPF là yêu cầu bắt buộc để nghiên cứu và làm chủ các công nghệ tiên tiến khác như MPLS hoặc VXLAN.

Bài học này sẽ giới thiệu toàn bộ lý thuyết về đặc điểm, hoạt động và các cấu hình cơ bản của giao thức OSPF.

 

 

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Tổng quan về giao thức định tuyến OSPF Học thử
  • Bài 2: Kiến trúc và hoạt động của giao thức OSPF Học thử
  • Bài 3: Các lệnh cấu hình và kiểm tra
  • Bài 4: Tổng kết
  • Bài 5: Thông tin OSPF tóm lược (Cheatsheet)
  • Bài 6: Bải kiểm tra cuối khóa

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
1499 học viên 17 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%