Giới thiệu kiến trúc phần cứng của Switch, Router và các công nghệ liên quan

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Nội dung bài giới thiệu sẽ giúp các bạn:

  • Hiểu được bản chất kỹ thuật Switching & Routing
  • Nắm được chi tiết kiến trúc phần cứng của Switch và Router
  • Giải thích được hoạt động của bộ nhớ CAM và TCAM
  • Nêu được hoạt động của kỹ thuật Express Forwarding
  • Hiếu được thế nào là Control-plane và Data-plane
  • Trình bày tóm tắt được đặc điểm của các công nghệ MPLS, Segment Routing, SDN.

Giới thiệu khóa học

Switch và Router là hai thiết bị quan trọng nhất trong tất cả các hệ thống mạng và là nền tảng phát triển của các công nghệ và dịch vụ mạng. Nhưng điều tạo nên năng lực của Switch và Router lại nằm trong kiến trúc phần cứng của hai thiết bị này. Kiến trúc này cũng là tiền đề để giúp ra đời những công nghệ tiên tiến như MPLS, Segment Routing, SDN ...


Đối tượng khóa học là: 

Sinh viên, kỹ sư mạng, chuyên viên CNTT các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Giới thiệu kỹ thuật Switching và kiến trúc của Switch Học thử
  • Bài 2: Giới thiệu kỹ thuật Routing và kiến trúc của Router
  • Bài 3: Giới thiệu những công nghệ tiên tiến liên quan đến kiến trúc của Switch & Router Học thử

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
1446 học viên 17 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%