Chuyên viên mạng IPv6 căn bản - VNNIC v6CNA

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Khi tham gia khóa học học viên sẽ:
- Nắm những thuật ngữ mới, đặc điểm và hoạt động của giao thức IPv6
- Phân loại và đặc điểm của địa chỉ IPv6 
- Hoạt động của các dịch vụ và giao thức hỗ trợ IPv6
- Có thể quy hoạch và khai báo IPv6 nội dung cơ bản

Giới thiệu khóa học


Tổng quan:

Trước sự phát triển bùng nổ của các loại công nghệ dịch vụ mới như 5G-6G, IoT, Cloud,Block chain ..., mạng Internet đang chuyển đổi từ giao thức IPv4 sang IPv6 và việc này là bắt buộc để giải quyết vấn đề cạn kiệt địa chỉ của IPv4. Hiện nay quá trình chuyển đổi đang diễn ra rất mạnh mẽ tại Việt Nam và trên thế giới, dự báo tới năm 2025, phần lớn các hoạt động trên mạng Internet đều sử dụng giao thức IPv6. 
Vì thế việc trang bị kiến thức IPv6 rất quan trọng, đặc biệt cho đội ngũ tham gia các đề án, kế hoạch liên quan đến chương trình chuyển đổi số của quốc gia. Đây là khóa học giới thiệu những nội dung nền tảng nhất về IPv6 giúp học viên tiếp cận nhanh chóng, bao quát và có tính thực tiễn cao.

 

Yêu cầu:

Khóa học dành cho các học viên nắm vững giao thức IPv4, khuyến cáo đã học qua chương trình CCNA.

Nội dung khóa học

  • Phần 1: Tổng Quan Về Giao Thức IPv6 Học thử
  • Phần 2: Kiến Trúc Giao Thức IPv6 Học thử
  • Phần 3: Các Loại Địa Chỉ IPv6
  • Phần 4: ICMPv6 & Các Dịch Vụ
  • Phần 5: Các Kỹ Thuật Chuyển Đổi Sang IPv6
  • Phần 6: Quy Hoạch Địa Chỉ IPv6
  • Phần 7: Thực Hành Khai Báo Giao Thức IPv6
  • Phần 8: Bài kiểm tra cuối khóa

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
1499 học viên 17 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%