Hướng dẫn chuyển đổi IPv6 cho mạng MPLS

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Với khóa học này bạn sẽ:

  • Nắm cách thức hoạt động của công nghệ MPLS và các giao thức chuyển mạch nhãn liên quan.
  • Hiểu được các cách thức chuyển đổi IPv6 cho mạng MPLS và lý do lựa chọn giải pháp 6Pe/6VPE.
  • Hiểu cách khai báo chi tiết cho 6PE & 6VPE.
  • Biết cách kiểm tra sau khi khai báo.

Giới thiệu khóa học


MPLS là công nghệ ưu việt được sử dụng trong hệ thống mạng của các nhà mạng (ISP) hoặc một số doanh nghiệp và tổ chức lớn. Công nghệ MPLS trước đây được xây dựng dựa trên nền tảng giao thức IPv4 và cung cấp rất nhiều dịch vụ quan trọng. Vì thế cần có giải pháp tối ưu để chuyển đổi mạng MPLS sang hỗ trợ giao thức IPv6 mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống và dịch vụ hiện tại. Có hai giải pháp kỹ thuật được sử dụng là 6PE (RFC-4798) và 6VPE (RFC-4659). Khóa học này sẽ phân tích và giới thiệu chi tiết cách thức khai báo triển khai IPv6 cho mạng MPLS.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Tóm Lược MPLS & IPv6 Học thử
  • Bài 2: Các Phương Án Chuyển Đổi IPv6 Cho MPLS
  • Bài 3: Nguyên Lý Hoạt Động & Khai Báo Cho Giải Pháp 6PE
  • Bài 4: Nguyên Lý Hoạt Động & Khai Báo Cho Giải Pháp 6VPE

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
1388 học viên 17 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%