Làm chủ ICMPv4, ICMPv6 và các giao thức liên quan

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

- Hiểu rõ được bản chất và giúp hiểu được hoạt động của ICMP trong mạng IPv4 và IPv6.

- Hiểu được tầm quan trọng của ICMPv6 trong IPv6

- Hiểu được cách vận dụng các giao thức thực tế

Giới thiệu khóa học


Giao thức ICMP là một công cụ quan trong và đa chức năng trong việc hỗ trợ giám sát, khai thác và xử lý sự cố các hệ thống mạng. Chính vì thế việc hiểu rõ giao thức này sẽ giúp khai thác hết các tính năng và tối ưu hiệu quả trong quá trình vận hành khai thác.

Nội dung khóa học giới thiệu chi tiết các đặc điểm, cách thức hoạt động và so sánh 2 giao thức ICMPv4 & ICMPv6. Đồng thời cũng giới thiệu một số giao thức, kỹ thuật khác có liên quan đến ICPMv4 & ICMPv6 mà chúng ta thường sử dụng trong thực tế như: PING, TRACE, Path MTU ....

 

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Giới thiệu tổng quan về giao thức ICMPv4 Học thử
  • Bài 2: Chi tiết các bản tin “ICMPv4 Error Message” Học thử
  • Bài 3: Chi tiết các bản tin “ICMPv4 Query Message”
  • Bài 4: Giao thức ICMPv6
  • Bài 5: Một số giao thức, công cụ liên quan ICMPv6 Học thử

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
1529 học viên 17 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%