Bên cạnh các nội dung đào tạo trực tuyến, VNNIC Internet Academy còn mở rộng hình thức đào tạo, tư vấn trực tiếp dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu. Nội dung đào tạo, tư vấn xoay quanh các kiến thức liên quan đến Internet, công nghệ và ứng dụng các kiến thức đó trong thực tế công tác quản lý, vận hành tổ chức. 

Để đăng ký khóa đào tạo trực tiếp, bạn vui lòng gửi về email academy@vnnic.vn các thông tin sau:

  • Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,
  • Thông tin liên hệ: email, điện thoại, địa chỉ,
  • Lĩnh vực hoạt động,
  • Nội dung đăng ký đào tạo, kết quả đào tạo mong muốn nhận được,
  • Thời gian đào tạo

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ và trao đổi chi tiết về các nội dung liên quan.