Khi tham gia VNNIC Internet Academy, chúng tôi hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ các điều khoản được nêu dưới đây:

Điều 1: Thông tin tài khoản

 • Để tạo tài khoản tham gia các khóa học tại VNNIC Internet Academy, bạn phải cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn và chịu trách nhiệm với tính chính xác của các thông tin đã cung cấp.
 • Bạn cần đăng nhập vào email cá nhân để xác nhận thông tin, chúng tôi sẽ gửi các email liên quan đến khóa học, xác nhận thay đổi mật khẩu… vào địa chỉ email của bạn. Những trường hợp phát sinh do điền thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được giải quyết.
 • Với tài khoản đã đăng ký, bạn sẽ không bị giới hạn số lần tham gia học và thời gian học.

Điều 2: Bảo mật thông tin

 • Bạn có trách nhiệm tự mình bảo quản mật khẩu, không tiết lộ hoặc chia sẻ quyền truy cập hoặc thông tin truy cập của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài.

Điều 3: Đánh giá khóa học và thảo luận

 • Học viên khi tham gia khóa học trên VNNIC Internet Academy có quyền góp ý, đánh giá trung thực về chất lượng khóa học.
 • Trong quá trình học, học viên có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào có thể đăng bình luận của mình lên phần Thảo luận - ngay trong giao diện bài học để được Giảng viên hỗ trợ giải đáp.

Điều 4: Các hành vi nghiêm cấm

 • Sử dụng trang VNNIC Internet Academy theo bất cứ cách nào nhằm mục đích phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc bất cứ các hành vi nào gây ảnh hưởng đến hoạt động của website.
 • Không truy cập trái phép vào website VNNIC Internet Academy và các tài khoản khác liên kết với website.
 • Bình luận xuyên tạc, không trung thực về nội dung, chất lượng các bài giảng

Điều 5: Học phí các khóa học

 • VNNIC Internet Academy hoạt động theo hình thức phi lợi nhuận. Chúng tôi không thu bất cứ khoản phí nào cho các khóa học trực tuyến tại website VNNIC Internet Academy.

Điều 6: Về việc cập nhật điều khoản

 • VNNIC có thể thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều khoản này bất cứ lúc nào nhằm cập nhật những chính sách mới nhất. Các nội dung cập nhật quan trọng sẽ được thông báo và gửi email tới các đối tác liên quan.