Kiến trúc mạng di động và các phương án triển khai IPv6 cho 4G-5G trên thế giới

  • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

- Hiểu được lịch sử và tổng quan về kiến trúc các thế hệ mạng di động
- Hình dung được hiện trạng của thế hệ 5G
- Nắm được tình hình triển khai IPv6 cho mạng di động trên thế giới
- Đánh giá được phương án chuyển đối IPv6 cho mạng di động
- Giúp định hướng trong việc xây dựng đề án, kế hoạch chuyển đổi phù hợp với đơn vị

Giới thiệu khóa học

Hiện nay trên thế giới, giao thức IPv6 đã được sử dụng mặc định cho mạng 4G/5G để giảm dần sự phụ thuộc vào giao thức IPv4 đang bị cạn kiệt và tận dụng khả năng tối ưu của IPv6 để đáp ứng số lượng thiết bị kết nối đồng thời cao hơn. Vì thế chúng ta cần nắm bắt được xu thế triển khai và các mô hình chuyển đổi IPv6 cho các mạng di động trên thế giới. 
Nội dung trình bày giới thiệu từ lịch sử phát triển, kiến trúc các thế hệ mạng di động 2G-5G đến xu hướng triển khai, kỹ thuật chuyển đổi phổ biến và cả phân tích chi tiết từng phương án chuyển đổi.


Đối tượng của khóa học này:

- Kỹ sư mạng, chuyên viên NSS, BSS thuộc các nhà mạng di động
- Các chuyên viên thuộc các Sở và Bộ TTTT liên quan đến mảng di động
- Sinh viên các nghành điện tử-viễn thông, CNTT đang nghiên cứu về mảng di động và IPv6

Nội dung khóa học

  • Lịch sử, đặc điểm và kiến trúc của các mạng 2G-5G Học thử
  • Đặc điểm hạ tầng mạng di động, phân loại lưu lượng và minh họa Học thử
  • Hiện trạng, kỹ thuật chuyển đổi IPv6 Học thử
  • Các phương án triển khai IPv6 cho mạng di động
  • Bài kiểm tra đánh giá (chỉ hiện ra khi bạn vào học và hoàn thành 80% khóa này)) Học thử

Thông tin giảng viên

Nguyễn Văn Bình
1529 học viên 17 khóa học

Nguyễn Văn Bình, chuyên viên mạng
Kinh nghiệm: Routing, Security, MPLS, IPv6, 

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%