Sự tiến hóa của kiến trúc mạng doanh nghiệp & Datacenter (Phần 2)

06/05/2021

Bài viết này mang đến cho các bạn một cái nhìn tổng quan về những gì đã và đang xảy ra đối với kiến trúc của các hệ thống mạng trong doanh nghiệp và Data center.

Sự tiến hóa của kiến trúc mạng doanh nghiệp & Datacenter (Phần 1)

05/05/2021

Bài viết này mang đến cho các bạn một cái nhìn tổng quan về những gì đã và đang xảy ra đối với kiến trúc của các hệ thống mạng trong doanh nghiệp và Data center.

Lịch sử phát triển và xu hướng tương lai của mạng cố định

05/05/2021

Mạng cố định băng rộng đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực liên quan đến công nghệ số. Sự phát triển của mạng cố định chưa bao giờ dừng lại. Trước những yêu cầu mới về băng thông, độ trễ, mật độ người dùng ... mạng cố định cần phải có một bước phát triển mới. Bài viết này sẽ cập nhật cho các bạn xu hướng mới nhất của mạng cố định trên thế giới.