LÝ DO NÊN CHUYỂN ĐỔI SANG IPV6-ONLY VÀ GIẢI PHÁP

19/06/2024

Để chuẩn bị cho việc thương mại hóa 5G, nghiên cứu phát triển 6G, đẩy mạnh ứng dụng IoT, Cloud Computing ... thì Việt Nam cần tập trung, đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai thử nghiệm IPv6-Only, IP6+ và sớm xây dựng lộ trình chuyển sang IPv6-Only trong giai đoạn 2026-2030

CHUYỂN ĐỔI IPV6 CHO HẠ TẦNG INTERNET VIỆT NAM

18/06/2024

Chuyển đổi IPv6 là theo yêu cầu về công nghệ, theo xu thế chung của toàn cầu, là cơ hội phát triển cho mạng Internet Việt Nam, hướng tới phát triển Internet thông minh, Internet công nghiệp; mục tiêu cuối cùng là chuyển đổi sang IPv6-only

SỰ CẠN KIỆT ĐỊA CHỈ IPv4 TỪ GÓC NHÌN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG & XU HƯỚNG IPv6-ONLY

29/02/2024

Hiện trạng cạn kiệt hiện nay như thế nào và xu hướng chuyển đổi IPv6 có gì mới?

XU HƯỚNG HỘI TỤ CÔNG NGHỆ & TƯƠNG LAI CỦA IoT

24/10/2023

Đâu là những công nghệ mới nhât của IoT và chúng ảnh hưởng đến tương lai của IoT như thế nào?

MỘT SỐ KHUYẾN CÁO BẢO MẬT TRONG CHUYỂN ĐỔI SANG IPv6

10/04/2023

Đâu là những vấn đề bảo mật cần xem xét trong quá trình triển khai chuyển đổi sang IPv6?

Xu hướng và mô hình triển khai 5G độc lập và thuần IPv6

16/09/2022

Mạng di động 5G và giao thức mạng thế hệ mới IPv6 được xem là hai yếu tố chính làm thay đổi cục diện Internet hiện tại và trong tương lai.

Hành trình từ IPv4 đến IPv6

30/08/2022

IPv6 là giao thức Internet thế hệ mới giải quyết những vấn đề của IPv4 và đáp ứng tốt nhu cầu của công nghệ mới 5G-6G, IoT, của kế hoạch chuyển đổi số và cuộc cách mạng 4.0

10 CHỦ ĐỀ QUAN TRỌNG CẦN BIẾT KHI TIẾP CẬN IPv6 (P2)

25/06/2021

Để có thể triển khai IPv6 một cách đồng bộ, hiệu quả và đảm bảo tính tương thích thì cần phải có các tiêu chuẩn kỹ thuật về giao thức IPv6. Những ai đã từng làm việc với địa chỉ IPv4, làm việc với các giao thức mạng đều đã ít nhiều biết đến các tiêu chuẩn RFC (Request for Comment) của tổ chức IETF