SỰ CỐ BGP ROUTE LEAK VÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU TỪ RFC-9234

29/07/2023

Rò rỉ định tuyến Internet (BGP Route Leak) là sự cố rất phổ biến và gây tác động lớn đến hệ thống mạng và dịch vụ quan trọng của nhiều tổ chức, doanh nghiệp

AN TOÀN ĐỊNH TUYẾN INTERNET VỚI RPKI: CÂU CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

30/01/2023

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn kết nối và trao đổi thông tin với bên ngoài thông qua môi trường Internet?

Thiết bị IoT- Các rủi ro ATTT và các giải pháp khắc phục

24/08/2020

Ngày nay, các thiết bị IoT đã và đang được sử dụng phổ biến tại các tổ chức, doanh nghiệp

MUD (Manufacturer Usage Descriptions) trong bảo mật IoT

24/08/2020

Bảo mật IoT luôn là mối quan tâm hàng đầu với nhiều tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CNTT cũng như chính phủ các quốc gia đang xây dựng các dự án đô thị thông minh. Theo dự đoán của TelecomTV, chi phí bảo mật IoT trên toàn cầu là 2.5 tỷ USD năm 2020 và con số này được dự đoán đạt 3.1 tỷ USD vào năm 2021.