Thiết bị IoT- Các rủi ro ATTT và các giải pháp khắc phục

24/08/2020

Ngày nay, các thiết bị IoT đã và đang được sử dụng phổ biến tại các tổ chức, doanh nghiệp

MUD (Manufacturer Usage Descriptions) trong bảo mật IoT

24/08/2020

Bảo mật IoT luôn là mối quan tâm hàng đầu với nhiều tổ chức hoạt động trong lĩnh vực CNTT cũng như chính phủ các quốc gia đang xây dựng các dự án đô thị thông minh. Theo dự đoán của TelecomTV, chi phí bảo mật IoT trên toàn cầu là 2.5 tỷ USD năm 2020 và con số này được dự đoán đạt 3.1 tỷ USD vào năm 2021.